واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 تیر 1398

رشته های تحصیلی

ردیف نام رشته کاردانی پیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکتری
1 الکتروتکتیک
2 مهندسی برق
3 مهندسی برق - شبکه انتقال و توزیع
4 حقوق
5 حسابداری
6 کامپیوتر - نرم افزار
7 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8 تربیت بدنی
9 مکانیک خودرو
10 مهندسی تکنولوژی خودرو
11 معماری - علمی کاربردی
12 حسابداری
13 تربیت بدنی - علوم ورزشی
14 مهندسی مکانیک
15 نقشه کشی معماری
16 مهندسی معماری
17 مهندسی شهرسازی
18 مهندسی عمران
19 مهندسی صنایع
20 برنامه ریزی شهری
21 طراحی شهری
22 حقوق - جزا و جرم شناسی
23 حقوق - تجارت بین الملل
24 مهندسی معماری
25 معماری داخلی
26 معماری متظر
27 مهندسی برق - قدرت
28 مهندسی عمران - سازه
29 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
30 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32 مکاترونیک
33 بازسازی پس از سانحه
34 مدیریت ساخت
35 معماری