• عمومی و علوم پایه
  • بيژن خسرونژاد جن قشلاقی
  • رشته تحصیلی: ریاضیات برنامه ریزی و تحقیق در عملیات
  • ایمیل: bkh@pardisiau.ac.ir
  • عمومی و علوم پایه
  • ابوطالب مختاری هاشم آباد
  • رشته تحصیلی: معارف اسلامی
  • ایمیل: mokhtari@pardisiau.ac.ir