واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 17 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

حقوق

 • ایوب میلکی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: milaki@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر محبوبه رضایی ناندلی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: rezaei@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر بابک شید
 • رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی
 • ایمیل: bshid@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر ابومحمد عسگرخانی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: dgfdfd@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر مهسا شیروی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: mahsa_shiravi@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر ملیحه بهفر
 • رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی
 • ایمیل: m.behfar@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر رسول ملکوتی
 • رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
 • ایمیل: rasoolmalakooti@yahoo.com