واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 17 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

حسابداری

 • کيارش مهراني
 • رشته تحصیلی: حسابداري
 • ایمیل: mehrani@pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: www.iranvaluation.ir

حسابداری

 • آرزو کاوه
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • ایمیل: kaveh@pardisiau.ac.ir

حسابداری

 • دکتر فرشته فیض آبادی
 • رشته تحصیلی: حسابداری

حسابداری

 • دکتر سعید صفانیا
 • رشته تحصیلی: حسابذاری
 • ایمیل: safania@pardisiau.ac.ir