واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
 دکتر محمدرضامجمع

دکتر محمدرضا مجمع

 • گروهکامپیوتر
 • ایمیل: m_majma@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • موبایل:09197824376
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی کامپیوتر
معماری  93
علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
مهندسی فن آوری اطلاعات 
شبکه های کامپیوتری  86 آزاد واحد قزوین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سخت افزار  84

 • تهیه و تدوین کتاب آموزشی سیستم عامل با عنوان "مبانی سیستم عامل" مناسب براي مقطع کاردانی و کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شماره شابک: 6-1074-10-964-978

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:


 • Majma, M.R.; Pedram, H.; Dehghan TakhtFoladi, M., "IGBDD: Intelligent Grid Based Data Dissemination Protocol for Mobile Sink in Wireless Sensor Networks," Wireless Personal Communicatuon Journal, (WIRE), Apr 2014. http://dx.doi.org/10.1007/s11277-014-1778-z
 • Majma, M.R.; Almassi, S.; Shokrzadeh, H.; " SGDD: Self-managed Grid-based Data Dissemination Protocol for Mobile Sink in Wireless Sensor Network," International Journal of Communication Systems, (IJCS), Jun 2015. DOI: 10.1002/dac.3006
 • Tashtarian, F.; Majma, M.R.; Pedram, H.; Dehghan TakhtFoladi, M.,"A New Data Dissemination Protocol for Mobile Sink in Wireless Sensor Networks." Research-Scientific Journal of Islamic Azad University of Mashhad, 2014.
 • Shokrzadeh, H.; Majma, M.R.; Movassagh, A.; and Saheb, M.; "Routing Security in Wireless Sensor Networks," Lecture Notes on Software Engineering vol. 3, no. 4, pp. 303-307, 2015.
 • Tashtarian, F.; Majma, M.R.; Pedram, H.; Dehghan TakhtFoladi , Controlling Mobile Sink Trajectory for Data Harvesting in Wireless Sensor Networks  Wireless Personal Communicatuon Journal, (WIRE), June 2016. DOI: 10.1007/s11277-016-3383-9

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:


 • Paridar, F.; Majma, M.R.; "How IoT Helps Freelancers with a Gadget," 2nd International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2016), Istanbul, Turkey, April 2016.
 • Shokrzadeh. H, Mosaferi, M., Majma.M.R, Kamali,A. “Performance Evaluation of Optical Data Center Networks for Cloud Computing Using OPNET”, 5th International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE-2016),September 2016, Istanbul, Turkey.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • Majma, M.R; Pedram, H.; Fallah, B.; and Almassi, S; "Performance Evaluation of WRF Meteorology Model in Parallel Processing Systems," 5thSASTech 2011.
 • Majma, M.R.; Pedram, H.; Dehghan, M.; and Almassi, S.; "Grid Based Data Dissemination Protocol for Mobile Sink in Wireless Sensor Networks," 2th International eConference on Computer and Knowledge Engineering, (ICCKE) 2012.
 • Majma, M.R.; H.; TakhtFoladi, M.D.; Tashtarian, F.; "Comparison and Performance Evaluation of Routing Algorithms between Wireless Sensor Networks and Interconnection Networks," 5thSASTech, Khavaran Higher education Institute, Mashhad, Iran. May 2011.
 • Majma, M.R.; Pedram, H.; TakhtFoladi, M.D.; Almassi, S., "A New Protocol for Grid Based Data Dissemination in Wireless Sensor Networks," 21th Iranian Conference on Electrical Engineering, (ICEE), 2013.
 • Majma, M.R.; Pedram, H.; TakhtFoladi, M.D.; Almassi, S., "Grid based data dissemination protocol for mobile sink in wireless sensor network," Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2012 2nd International eConference on, vol., no., pp.238,242, 18-19 Oct. 2012.
 • Soltani Nejad, E.; Majma, M.R.; Izadpanahi, B., Hashemi Natanzi, S. B.; Navaei, HR., "Infrastructure of Data Centers for Transferring Big Data Traffic: A Survey Research," Second International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK 2015) November 2015.
 • Paridar, F.; Majma, M.R.; "How IoT Helps Freelancers with a Gadget," 2nd International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2016), Istanbul, Turkey, April 2016.
 • م.ر.مجمع، ح.پدرام، س. الماسي، ع.برومندنيا، “مهاجرت پوياي فرايند با استفاده از عامل¬های هوشمند به منظور مقابله با خرابي در سيستم‌هاي محاسباتي توزيع شده،” هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران ICEE 2010، ارديبهشت 1389.
 • م.ر.مجمع، ح.پدرام، م. امينيان، “مهاجرت پوياي فرايند براي مقابله با خرابي در سيستم‌هاي محاسباتي توزيع شده،”  شانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران ICEE 2008، ارديبهشت 1387.
 • م.ر.مجمع، ح.پدرام، ع.شاه‌حسيني، ع.حنیفی، “موازي سازي الگوريتم مونت کارلوي کوانتومي براي معماري حافظه توزيع شده،” شانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران ICEE 2008، ارديبهشت 1387.
 • م.ر.مجمع، س. الماسي، “بررسي و تحليل مهاجرت فرايند،” اولين همايش مهندسي برق، کامپيوتر و فن‌آوري اطلاعات، بهمن 1386.
 • س. الماسي، م.ر.مجمع، “کنترلرهاي ترافيک فازي،” اولين همايش مهندسي برق، کامپيوتر و فن‌آوري اطلاعات، بهمن 1386.
 • م.ر.مجمع، س.الماسی، ع.حنیفی، "تحلیل و ارزیابی الگوریتم های جستجوی مبتنی بر IP در مسیریاب های شبکه" سومین همايش ملی مهندسي کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سماء همدان، بهمن 1389.
 • س. الماسي، م.ر.مجمع، “بررسي روش‌هاي تشخيص نفوذ به صورت سوء استفاده از بانک¬هاي اطلاعاتي،” اولين همايش مهندسي برق، کامپيوتر و فن‌آوري اطلاعات، بهمن 1386.
 • س. الماسي، م.ر.مجمع، “مدل‌سازي و ارزيابي فرآيند سيستم پيش‌پردازش كتابخانه ديجيتال با استفاده از مدل‌هاي صف،” اولين کنفرانس ملی مهندسي نرم¬افزار ایران، اردیبهشت 1388.
 • س. الماسي، م.ر.مجمع، ح. وفادار “بهبود معماری سیستم های خبره ارزیابی و تشخیص دست خط با بهره گیری از آتاماتای قطعی متناهی و سلولی،” سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سماء همدان، بهمن 1389.
 • س. الماسي، م.ر.مجمع، م. فدائیان، س.ا.بالانی، “ارائه یک معماری جدید برای سیستم های اتوماتیک تشخیص پلاک اتومبیل،” سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سماء همدان، بهمن 1389.
 • م.ر.مجمع، م. دهقان، ع.حنیفی، م.خلیلی، "یک پروتکل جدید انتشار داده با پشتیبانی از سینک محترک در شبکه های حسگر بی سیم،" اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تبریز، آبان 1390.
 • س. الماسي، ح.پدرام، م.رشادی، م.ر.مجمع، "توازن بار پویا به منظور مقابله با خرابی در سیستم های محاسباتی توزیع شده،” چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT2012)، بابل، خرداد 1391.
 • ن.اباذری، م.ر.ا. توتونچی، ف.تشتریان، م.ح.ی.مقدم، م.ر.مجمع، "مسیریابی سلسله مراتبی دولایه ای با استفاده از منطق فازی در شبکه های حسگر بی سیم،" چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT2012)، بابل، خرداد 1391.
 • س. الماسي، م.ر.مجمع، س.ا.بالانی، ح.احمدزاده، "تعیین مکان های بهینه استقرار سینک متحرک در کاربردهای بلادرنگ شبکه های حسگر بی سیم،” دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تبریز، آبان 1393.
 • ه. ارشادي وهرام، م.ر.مجمع، "معرفي و مقايسه قالب هاي كاري فن آوري هاي حامي در رايانش ابري،" دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، خرداد 1394.
 • ح. ق. آذر حاصلویی، م.ر.مجمع، " معرفی و مقایسه توپولوژی های موجود در شبکه های مراکز داده،" دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، خرداد 1394.
 • ب. ايزدپناهي، ع. سلطاني نژاد، م.ر.مجمع، "ارزيابي كارايي سيستم عاملهاي MOSIX و OSv در رايانش ابري و كاربردها،" کنفرانس بین المللی پژوهشی در مهندسی، علوم و تکنولوژی، تیر 1394.
 • پ. حسینی سهی، ب. هاشمی نطنزی، م.ر.مجمع، "ارزیابی کارایی ابزارهای لایه زیرساخت به عنوان خدمت در رایانش ابری،" کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، شهریور 1394.
 • ح. آذر، س. قلیچ خانی، م.ر.مجمع، "مقایسه و ارزیابی OpenNebula  و Eucalyptus در زیر ساخت رایانش ابري،" اولین کنفرانس بین المللی دستاورهاي نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 1395.
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس
مقطع کاردانی: زبان ماشين و اسمبلي، سيستم عامل، مباحث ويژه، مباني برنامه ­نويسي، شیوه ارائه مطلب، کارگاه شبکه­ هاي کامپيوتري، آزمايشگاه پايگاه داده،
مقطع کارشناسی: زبان ماشين و اسمبلي، مهندسی اینترنت، کارگاه سیستم عامل شبکه
مقطع کارشناسی ارشد: شبکه های کامپیوتری (جبرانی)، سیستم های توزیع شده، مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری، سمینار
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
مقطع کاردانی: زبان ماشين و اسمبلي، آشنايي با کامپيوتر، مباني برنامه‌ نويسي
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران سماء
مقطع کاردانی: شبکه­ هاي کامپيوتري، کارگاه شبکه­ هاي کامپيوتري، مباني برنامه­ نويسي
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی
مقطع کاردانی و کارشناسی: شبکه­ هاي کامپيوتري، کارگاه شبکه­ هاي کامپيوتري، مباني برنامه­ نويسي، طراحی صفحات Web
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مقطع کارشناسی: زبان ماشین و اسمبلی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک
مقطع کارشناسی: کارگاه شبکه های کامپیوتری
مقطع کارشناسی ارشد: مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری،
 • مدرس دانشگاه – از سال 1386 تاکنون
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس – از سال 1390 تاکنون
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پردیس - از سال 1394 تاکنون
 • مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کاردانی و کارشناسی – از سال 1390 تا 1391
 • عضو اصلی شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان واحد پردیس – از سال 1393 تاکنون
 • عضو اصلی شورای آموزشی واحد پردیس – از سال 1393 تاکنون
 • مسئول تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در پرتال دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تخصص‌ها

 • طراحي و ساخت ابررايانه‌هاي صنعتي
 • برنامه نويسي موازي (MPICH، MPICH-V2)
 • برنامه نويسي Delphi
 • طراحي و اجراي بانک‌هاي اطلاعاتي (SQL Server, MySQL)
 • طراحي، نصب و اجراي شبکه‌هاي محلي و سراسری
 • سيستم عامل Linux و سرويسهاي مرتبط با آن
 • ارزيابي کارايي و شبيه سازي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم
 • بانکداري الکترونيک

 

توانايي و مهارت ها

 • زبان های ­برنامه نويسي Delphi, ASP.NET, C#
 • زبان­­­ های برنامه نويسي Foxpro, Pascal, C, C++, J2EE, PHP و زبان ماشين (8086)
 • اسکريپت هاي  Python و perl
 • آشنایی کامل با میان افزار ها (Java RMI، .NetRemoting، Corba)
 • ابزارهاي شبيه سازي شبکه (OMNET++, OPNET, NS-2)
 • ابزارهاي مديريتي و مانيتورينگ شبکه (Zenoss, Zope)
 • آشنایی کامل با ابزارهای برنامه نویسی موازی (MPICH، MPICH-V2)
 • ابزارهاي امنيت شبکه (آشنايي با انواع حملات،رمزنگاري، مفاهيم کامل PKI، Certificate، Digital Signature، VPN، PGP، SET، امنيت شبکه هاي سازماني)
 • معماري پردازنده هاي شبکه (IXP2400)
 • پروتکل ها، استانداردها و مفاهيم شبکهWireless, ATM, Frame Relay, X.25 و ...
 • آشنایی کامل با مفاهیم سیستم های توزیع شده Cluster, Grid, Cloud
 • آشنایی با روترها و سوئیچ های Cisco, Mikrotik, 3com
 • آشنايي کامل با مفاهيم شبکه بر تراشه (NOC)
 • آشنایی کامل با CMS ها جهت طراحی وب
 • آشنایی کامل با مجموعه Office

 

سوابق و فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه IT

 • پیاده سازی سیستم ابررايانه (کلاستر) به منظور پردازش فوق سریع (HPC) و قابلیت دسترسی بالا (HA)
 • موازي سازي الگوريتمهاي Variational Monte Carlo و اجراي آنها به کمک ابزارهاي MPI در کلاستر
 • تجزيه و تحليل شبيه ساز نجات  (Rescue Simulation)براي مسابقات روبوکاپ به کمک J2EE
 • طراحي و پياده­سازي شبکه اولين دوره مسابقات روبوکاپ ايران بر روی پلتفرم لینوکس
 • طراحي شبکه محلي  (Campus Network)به کمک ابزار OPNET
 • ارائه طرح هاي پيشنهادي، شبيه سازي، پياده سازي و ارزيابي چند شبکه LAN و WAN براي سازمانها و ارگانهاي خصوصي و دولتي
 • پیاده سازی مدل هواشناسی WRF بر روی ابررایانه Cluster
 • پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران اینترنت (accounting)
 • پياده­ سازي سيستم ثبت نام به صورت توزيع شده (توسط ابزار J2EE و JAVA RMI)
 • پیاده­ سازی شبیه ساز تکنیک تشخیص چند خرابی
 • پياده سازي VPN به کمک ابزار OpenVPN
 • شخصی­سازی ابزار Zenoss جهت دسترسي به اطلاعات مديريتي شبکه در دانشگاه مالک اشتر توسط ابزارهاي Python و Perl
 • پياده­ سازي پايگاه داده­هاي اطلاعاتي Offline به کمک Replication هاي پايگاه داده SQL Server
 • پياده­ سازي و پشتيباني چند نرم افزار مختلف مبتني بر ويندوز به کمک نرم افزار Delphi
 • طراحی و اجرای چند وب سایت شخصی، شرکتی و سازمانی
 • طراحی و اجرای سیستم صفحه بندی خودکار

 

طرح ملی (پروژه صنعتي انجام شده)

 • طراحي و ساخت صنعتي سیستم ابررايانه (کلاستر) به منظور پردازش فوق سریع (HPC) و قابلیت دسترسی بالا (HA) با کاربرد در هواشناسي