حسابداری

نام: آرزو
نام خانوادگی: کاوه
ایمیل: kaveh@pardisiau.ac.ir
رشته تحصیلی: حسابداریسوابق تحصیلی:
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
کارشناسی ارشد 
حسابداری

85 دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بازرگانی  82  دانشگاه تهران

سوابق تدریس:
 •    آمار و ریاضیات در دانشگاه تهران -  دانشکده مدیریت  همزمان با تحصیل  سال 1380
 •   حسابداری صنعتی (2) ، (1) و جبرانی
 •    حسابداری شرکتهای (2) و (1)
 •    حسابداری مالی
 •    حقوق تجارت
 •    کاربرد کامپیوتر در حسابداری (2)
 •   پروژه مالی
 •   کارآموزی

سوابق شغلی:
 •  از اسفند 1382 به مدت 3 سال در شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت با سمت حسابدار
 •  از سال 1386 تا فروردین 89 در شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت با سمت رئیس حسابداری
 •   محاسبات و تعیین قیمت تمام شده در شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت جهان نور برای سال 1390 و 1391

مهارت های تخصصی:
 •   آشنایی با نرم افزارهای حسابداری مالی ، انبار ، حقوق و دستمزد همکاران سیستم و رایورز
 •   آشنایی با نرم افزار آماری  spss
 •  تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجه نقد)