حسابداری

نام: کيارش
نام خانوادگی: مهراني
رشته تحصیلی: حسابداري


وب سایت: www.iranvaluation.ir


سوابق تحصیلی:
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مدیریت مالی
 

کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی 84 موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
کارشناسی مدیریت بازرگانی

81 

تالیفات:
  • ارزشیابی سهام(مدلها و روشها) : دکترکاوه مهرانی،کیارش مهرانی و روح الله میرصانعی، نشر مهربان،چاپ اول سال 1389
  • مقالات چاپ شده در نشریه بررسي رابطه رتبه‌بندي براساس متغيرهاي بنيادي(F-Score) و بازده سهام در بورس تهران . پذیرش در" ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور(1386) " دانشگاه شاهد

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:
  • کیارش مهرانی، فریدون رهنمای رودپشتی:" فلسفه شکل گیری و توسعه ابزارهای مالی"چاپ شده در نهمین همایش حسابداری ملی ایران و مقاله برتر سال 1390

سوابق اجرایی و عملیاتی:
  • ایجاد اولین صندوق مشترک سرمایه گذاری(mutual fund) در شرکت کارگزاری خبرگان سهام
  • پروژه استقرار حاکمیت شرکتی(Corporate Governance) درشرکت ایران خودرو
  • بررسی آثارتغییر روش حسابداری نگهداری سرمایه گذاری ها از روش بهای تمام شده به ارزش ویژه در گروه صنعتی ایران خودرو