شهرسازی

نام: دکتر راما
نام خانوادگی: قلمبردزفولی
رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی - گرايش طراحي وبرنامه ريزي شهري منطقه ايسوابق تحصیلی:

میزان تحصیلات:  دكتراي شهرسازي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

رشته تحصیلی كارشناسي ارشد:شهرسازي(طراحي وبرنامه ريزي شهري منطقه اي)

 محل تحصیل كارشناسي ارشد:دانشكده هنر ومعماري واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي

رشته تحصیلی كارشناسي:  مهندسی عمران

محل تحصیل كارشناسي:  دانشگاه تهران


تالیفات:
 • شبیه سازی شهری:یک ابزار ابداعی برای برنامه ریزی تعاملی ودستیابی به توافق عمومی(نشريه شهرنگار شماره36)
 • برنامه فضاي سبزشهري به عنوان ابزاري براي دستيابي به توسعه پايدار با كمك GIS(نشريه شهرنگار شماره37)
 • توليد"نقشه اقليم محيط زيست شهري با كمكGIS" به منظور استفاده در برنامه ريزي شهر(نشريه شهرنگار شماره39)
 • مفهوم و كاربرد توپولوژي در ژئوديتابيس نرم افزارARCGIS(نشريه شهرنگار شماره42)
 • تركيب بندي مجدد براي رسيدن به مفهوم جامعه محلي(نشريه شهرنگار شماره42)
 • كاربردي كردن GISبراي توسعه اقتصادي(نشريه شهرنگار شماره43)
 • كاربرد"نقشه اقليم محيط زيست شهري با كمكGIS"در برنامه ريزي شهري  در اولين همايش اطلاعات مكاني شهري در آمل
 • استفاده از توابع رستري محيطGISدرطراحي شهري هماهنگ (مقاله منتخب همايش اطلاعات مكاني و مديريت يكپارچه شهري)
 • اولويت بندي معابر براي برنامه ريزي برف روبي با كمكGIS(همايش اطلاعات مكاني و مديريت يكپارچه شهري و جشنواره پژوهش هاي برتر در مديريت شهري شهرداري تهران)
 •  ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح های توسعه شهري(نمونه موردی طرح راهبردی-ساختاری تهران)سمينار طرح هاي توسعه شهري(1388)
 • ترجمه مقاله براي سازمان نوسازي بافت فرسوده شهر تهران(1388)
 • آزمون پایداری محلات روشی ابداعی جهت ارزیابی اجتماعی کارامدتر(سخنرانی در همایش ملی ارزیابی اجتماعی1389)
 •  مقایسه مفهومی و ارتباطی سیستم اطلاعات مکانی سازمانی(EGIS)و زیرساخت اطلاعات مکانی(SDI) –نشریه شهرنگار شماره 54

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:
 • Valuing sustainable criteria for neighbourhoods through residents’ perceived needs (case study: Tehra eighbourhoods )2013,IJAUD

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

استفاده از توابع رستري محيطGISدرطراحي شهري هماهنگ (مقاله منتخب همايش اطلاعات مكاني و مديريت يكپارچه شهري)

ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح های توسعه شهري(نمونه موردی طرح راهبردی-ساختاری تهران)سمينار طرح هاي توسعه شهري(1388)

آزمون پایداری محلات روشی ابداعی جهت ارزیابی اجتماعی کارامدتر(سخنرانی در همایش ملی ارزیابی اجتماعی1389

رصدخانه شهری تهران ابزاری جهت تحقق مدیریت یکپارچه اطلاعات شهری، هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک،1394

سوابق تدریس:
 • · استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از نیمسال دوم 87

  · مدرس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان استاد مدعو (از 1393)

  · تدريس درس کاربرد کامپیوتر در شهرسازی، رشته کارشناسي ارشد شهرسازی،دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز، سال 87و88

  · آموزش GIS و نرم افزار به کارشناسان شهرداری تهران(منطقه 2)در سال 87

  · آموزش GIS و نرم افزار به کارشناسان شهرداری تهران (معاونت معماري و شهرسازي) در سال 88

  آموزش سیستم طرح تفصیلی جدید شهر تهران به کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداری


سوابق شغلی:
 • 1-همكاري با مهندسين مشاور آريان راود در پروژه هاي مكانيابي نمايشگاه بين المللي و مديريت انجام بيش از 20طرح هادي روستايي و مسئول GISدر پروژه طرح منظر شهري بافت فرسوده پادگان جي(83تا86)

  2-همكاري با پژوهشكده توسعه كالبدي در تدوين برنامه استرتژيك شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با  (1384)AIDA كمك تكنيك

  3-همكاري با شركت پردازش و برنامه ريزي شهري از سال 84 بعنوان كارشناس در پروژه هاي زير:

  3-1-همكاري در ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني اماكن شهر تهران

  3-2-همكاري در ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني ژئو تكنيك تهران

  3-3-همكاري در پروژه بروزرساني پارسلهاي شهر تهران

  3-4-مديريت پروژه تعيين وپياده سازي محدوده شهر تهران

  3-5- مديريت پروژه ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني معابرشهر تهران

  3-5-همكاري در واحد پايگاه داده شركت پردازش  

  3-6- مسئول منطقه غرب تهران در كارگروه بررسي طرح تفصيلي شهر تهران از طرف شركت پردازش و برنامه ريزي شهري

  4-مديريت تهيه طرح هادي و گردشگري روستاي امامزاده داوود و گلستانك براي بنياد مسكن استان تهران

  در شركت رويان فرا نگار سيستم(1386)

  5-همكاري در پروژه توسعه و طراحي شهري پرديس مركزي دانشگاه تهران با مهندسين مشاور صفامنش و همكاران(1387)

  6-مسئول قسمت برنامه ريزي و اطلاعات مكاني در پروژه طرح منظر شهري بافت فرسوده آبك(مهندسين مشاور پارس آريان راود)

  7-  ناظر پروژه اطلس كلانشهر تهران(1388)

  8-همكاري با نهاد طرح هاي توسعه شهري تهران به عنوان مسئول گروه كيفيت بافت و فضا(1389)

  9- ناظر پروژه سیستم طرح تفصیلی جدید شهر تهران در سازمان فناوری شهرداری

  10-همکاری با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(از 1389 )

  11- همکاری در طرح های اتای منطقه2( احداث پارك نهج البلاغه و ساماندهي رود دره فرحزاد) و منطقه 5( احداث  و تعريض معبر) شهرداری تهران

  12-سردبیر مجله شهرنگار(1391)

  13- مسئول توسعه محتوایی رصدخانه شهری تهران

  14- مجري طرح اتا(ارزيابي تاثير اجتماعي) پياده راه سازي خيابان فرحزادي

  15- مجري طرح اتا(ارزيابي تاثير اجتماعي) احداث سراي محله شهرك آزمايش

  16- مشاور سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص طرح جامع و سیستم اطلاعات مکانی

  17- مجری طرح پژوهشی " تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر توزیع فضایی جرائم در شرق استان تهران مطالعه موردی شهر پردیس"

  18- مجری طرح پژوهشی " شناسایی و ارائه راهکارهای بهسازی فضاهای بی دفاع شهری در راستای ارتقای امنیت اجتماعی"

سوابق اجرایی و عملیاتی:
 • سوابق كاري در رشته سيويل:
 • پروژه ساخت مجلس نمايندگان در خيابان بهارستان شركت مانا

سمت: مهندس اجرايي-مدت فعالیت: 3ماه-78سال

 • ساخت پروژه برج صباي الهيه-شركت اشتوت

سمت: مهندس اجراييمدت:13ماه-سال79

 • پروژه بازسازي سازمان گسترش ونوسازي در جام جم

سمت: معاون كارگاهمدت:8ماه-سال79-80

 • ساخت يك مجتمع 10واحدي در تهرانپارس و بازسازي2واحد مسكوني و گسترش يك كارخانه در اسلامشهر

سمت :سرپرست كارگاه ومدير پروژهمدت:18ماه-سال80-81

 • كارگاه ايران خودرو شركت آفرينش گستر

سمت :سرپرست كارگاه ومدير دفتر فنيمدت:24ماه-سال82-83

 • همكاري  در ساخت 2 مجتمع مسكوني 10واحدي و 20واحدي

سمت :سرپرست كارگاهمدت:15ماه-سال83-84

 • بازسازي 2واحد مسكوني در سال 83و84
 • پروژه نصب ترانكينگ و كابل كشي در مركز مخابرات انقلاب اسلامي سال84

مهارت های تخصصی:

تسلط برنرم افزارهای: -SMALL WORLD-ARCVIEW-ARCGIS-CADMAP- CAD  

TAKSA-MSP-SAP2000-SPSS -Office (Word, Excel)گواهی نامه ها:

پروانه اشتغال مهندسي عمران-عضويت در نظام مهندسي ساختمان-عضويت در جامعه -مهندسين شهرساز-دوره مهندسي حمل و نقل جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف- مدرك گذراندن دوره كنترلMSP-گذراندن دوره مديريت بحران-دوره ارزيابي زيست محيطي(EIA) و وضعيت زيست محيطي(SOE)-   گواهی دوره ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه ها (اتا)

سخنرانی های علمی:

"بررسی علل و انگیزه های تخلفات ساختمانی در شهر تهران"، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،1391

ارتباط فضایی مولفه های سرمایه اجتماعی و جرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحدپردیس،1394