واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 24 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر حسین کیهانی

دکتر حسین کیهانی

 • گروهعمران
 • ایمیل: hkayhani@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - گرايش سازه و زلزله
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی عمران
زلزله 91 واحد علوم تحقیقات
کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
سازه 84 واحد علوم تحقیقات
کارشناسی مهندسی عمران
  80 دانشگاه مازندران

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 • H. Kayhani, A. Azarbakht, M. Ghafory-Ashtiany (2013), estimating the Annual Probability of failure using Improved Progressive Incremental Dynamic Analysis of Structural systems, Struct.DesignTall Spec.Build.22, 1279–1295.
 • Shademan P, Ahmady Jazany R, Kayhani H (2011) “An investigation on bracing configuration effects on behavior of concentrically braced steel frames” accepted awaiting publication, world applied science journal. http://www.sid.ir/en/isi_iran.asp

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Shademan Heidari.P, Kayhani.H, Ahmady Jazany R. (2010) “Eeffects of  X-Bracing Resistant System Configuration On Limit State Behaviour In Steel Frames Using Pushover Analysis” Proceedings of the 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering ,Toronto, Ontario, Canada ( No 1524)
 • Ahmady Jazany.R, Kayhani,H,Golara.A (2010) “Analytical Modeling of  Panel Zone Seismic Behavior For Different Continuity  Plate Formation Based on SAC96 Experiments” 9th US and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering , Toronto, Ontario, Canada  ( No 503)    
 • Fatemi.A.,Tabrizian,.Z,Ahmady Jazany .R, Kayhani.H, (2010) “Rapid Visual Screening of Seismic Vulnerability of Bandar Abbas In Southern Iran” 9th US and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering , Toronto, Ontario, Canada (No 501)
 • Golara.A, Ahmady. Jazany.R, Kayhani.H  “Prediction  of MW=6.2 Kojoor Earthquake in North of Iran, Using Empirical Green Functions” 9th US and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering , Toronto, Ontario, Canada (No 528) 
 • Golara,A, Kayhani.H, Ahmady Jazany.R (2010)” Prediction of MW=7 Earthquake in Tehran, Using Empirical Green Functions” 9th US and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, Ontario, Canada  (No 512)
 • Ahmady Jazany.R, ali Golara.A, Kayhani,H (2010) “Effect of  Continuity Plate Arrangement on Seismic Behaviour of Panel Zone With Unequal Beam Depth For Interior Column in SMRFS” 9th US and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering. Toronto, Ontario, Canada (No 335.)
 • Tabrizian Z., Fatemi  A., Kayhani H., Ahmady Jazany R.(2010)” Retrofitting of Steel Arch Bridge With TMD Method in Babolsar (IRAN)  “9th US and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering . Toronto, Ontario, Canada (No 502)
 • Shademan Heidari P. ,Ahmady Jazany R, Kayhani.H, (2010) “Effect of Chevron Bracing Configuration on Limit State Nonlinear Behavior of Steel Braced frame ”14th  European Conference of Earthquake Engineering, Macedonia (No 332)
 • Shademan Heidari P., Kayhani.H., Ahmady Jazany R.(2010)”An Investigation on Bracing Configuration Effects on Behavior of Diagonally Braced Frames” 14th  European Conference of Earthquake Engineering, Macedonia (No 333)
 • Ahmady Jazany R, Kayhani.H.,(2010) “Considering PZ ductility in haunch connection system” 14th  European Conference of Earthquake Engineering, Macedonia (No. 334)
 • H. Kayhani, M. Ghafory-Ashtiany Use of Load Dependent Ritz vectors in Modal Pushover Analysis, (Published in 14th World Conference on Earthquake Engineering,2008,Beijing-China)
 • Ahmady Jazany R. , Shademan Heidari.P, Kayhani H,Khobe H. “Considering PZ Seismic Behavior in WUF-B and Coverplate  Connections” 14th  European Conference of Earthquake Engineering Macedonia(No 466)
 • Ahmady Jazany R., Shademan Heidari.P, Kayhani.H,” Using Circular Jagged Tube as Hysteretic  Metalic Damper” 14th  European Conference of Earthquake Engineering Macedonia.
 • Kayhani H, Golara A, Ahmady Jazany R.(2010) “Comparison of Modal Pushover Analysis and Nonlinear Time History Analysis Using Precedence List Record Selection Method”, Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering  (MICCE2010-No SCE 67)ISBN 978-602-95227-0-9
 • Shademan Heidari P, Kayhani H., Ahmady Jazany R(2010) “Introducing a New Hysteretic Metallic  Damper Using Circular Jagged Plates” Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010-No SCE 69)(ISBN 978-602-95227-0-9)
 • A. Golara , R. Ahmady Jazany  and H. Kayhani “Using Empirical Green Functions to Predict Earthquake in Alborz Region Northern Iran” Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010-No GGE 35)(ISBN 978-602-95227-0-9)
 • Shademan Heidari.P Ahmady Jazany R, Kayhani.H,  (2010) “Effect of diagonally Arranged X-braced frames on behavior of high rise Braced Steel frames” proceeding of high-rise buildings, Munich ,Germany
 • Shadman Heidari P.  Ahmady jazany R., Kayhani H.(2012) “Panel zone detailing influences on SMRF cyclic behaviour considering unequal beam depth” accepted for15th  15th world conference on earthquake engineering ,to be held in Portugal, Lisbon, oct.
 • Ahmady jazany R Shadman Heidari P., Kayhani H.(2012) “Experimental assessment of special moment resisting frames seismic behaviour with unequal beam depth” accepted for 15th world conference on earthquake engineering ,to be held in Portugal, Lisbon, oct.
 • Ahmady jazany R Shadman Heidari P., Kayhani H(2012).”Analytical performance evaluation of cover plate and flange plate steel moment resisting connection in case of unequal beam depth” accepted for15th world conference on earthquake engineering ,to be held in Portugal, Lisbon, oct.
 • Ahmady jazany R Shadman Heidari P., Kayhani H.(2012) ''Considering PZ siesmic behaviour in WUF-B and cover plate connections' accepted for15th world conference on earthquake engineering ,to be held in Portugal, Lisbon, oct.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • طراحی سازه¬های فولادی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (1388) و پردیس)
 • تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند(1388) و پردیس)
 • ایستایی 1 ( دانشگاه آزاد اسلامی پردیس)
 • ایستایی 2 ( دانشگاه آزاد اسلامی پردیس)
 • برنامه نویسی کامپیوتر( دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس)

 • مدلسازی و تحلیل استادیوم ورزشی بم
 • مدلسازی و تحلیل استادیوم فجر بم
 • مدلسازی و تحلیل مهمان پذیر بم (سپاه پاسداران)
 • مدلسازی و تحلیل مسجد بم (سپاه پاسداران)تحلیل و طراحی مخزن آب زیر زمینی طرح توسعه کارخانه سیمان بجنورد (مهندسان مشاور سانو)
 • تحلیل و طراحی تونل خروجی کلینکر طرح توسعه کارخانه سیمان بجنورد(مهندسان مشاور سانو)
 • تحلیل و طراحی ساختمان 8 طبقه همگام
 • وچندین پروژه اداری و مسکونی دیگر

 • تسلط بر نرم¬افزارهاي طراحي رشته عمران مانند SAP، ETABS، SAFE
 • آشنايي با نرم¬افزار ترسيمي AutoCad
 • آشنايي با نرم¬افزار المان محدودي ANSYS
 • تسلط به نرم¬افزار رياضي MATLAB
 • آشنايي با زبان برنامه¬نويسي Tcl و Visual Basic
 • آشنايي کامل با نرم¬افزار علمي و قوي OpenSees که در حيطه مدلسازي غيرخطي و انجام انواع آناليز قابليتهاي بالا دارد.
 • آشنايي با نرم¬افزارهاي Nonlin، Seismosoft و Bispec براي سيستم¬هاي يك درجه آزادي و ركوردها
 • آشنايي با نرم¬افزار Perform-3D که به منظور ارزيابي و بهسازي، امروزه کاربرد فراوان يافته است.
 • آشنايي با Windows، مجموعه آفيس (Word و Powerpoint، Excell)، نرم¬افزارهاي اينترنت، نرم-افزارهاي رايت، Adobe و غيره

 • دوره بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور
 • دوره تکنیکی پایه یک بتن کارگاهی  - ACI  شاخه ایران

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله             
 • انجمن مهندسی زلزله ایران                                          
 • سازمان نظام مهندسی تهران  
 • ناظر  پایه 1 
 • مجری پایه 2                                         
 • ACI  شاخه ایران