معماری

نام: مهندس مرتضی
نام خانوادگی: باقری تهرانی
رشته تحصیلی: معماری



سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – دانشکده هنر و معماری

تالیفات:
 • طرح باززنده سازی بافت فرسوده تجریش
 • توسعه گردشگری، گامی موثر در جهت احیاء بافتهای فرسوده شمال شهر تهران
 • استفاده از نانو سایزها(نانو ذرات و نانو حفره‏ها) در معماری پایدا
 • خلق فضای شهری دوستانه در کاهش جرم با مطالعه موردی محله پشت شهر بندرعباس
 • نقش اکوتوریسم و گردشگری در توسعه پایدار روستایی
 • عوامل موثر در کالبد و معماری روستاهادر ایران بامطالعه موردی روستای نصیرایی میناب

سوابق تدریس:
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • دانشگاه پیام نور بندرعباس

سوابق اجرایی و عملیاتی:
 • مدیریت طراحی خانه خاقانی 1383
 • مدیر اجرایی پروژه 256 واحدی لتمال کن 86-1384
 • مدیریت طراحی مجتمع دانشگاهی پیام نور بندر عباس 1387
 • مدیرت طراحی پروژ 154 واحدی جهاد 1390
 • مدیر اجرایی پارکینگ طبقاتی صدف 1391

مهارت های تخصصی:
 • مسلط بر نرم‏افزار ترسیمی Auto CAD
 • مسلط بر نرم‏افزار سه بعدی سازی 3dmax
 • آشنایی با نرم‏افزار ترسیمی و سه بعدی Revit
 • مسلط بر نرم‏افزار گرافیکی Photoshop
 • آشنایی با نرم‏افزار گرافیکی  Corel
 • آشنایی با نرم افزارهاي جانبي Microsoft Word, Excel, Power Point,
 • آشنا با نرم افزار كنترل پروژه  MS Project

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان (پایه 2 طراحی،نظارت واجرا)
 • عضو جامعه مهندسان معمار
 • عضو جامعه مهندسان مشاور (به صورت حقوقی)