واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر آزادهظریف لولویی

دکتر آزاده ظریف لولویی

 • گروهبرق
 • ایمیل: zarif@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی برق - گرایش کنترل
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی برق کنترل 92 خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد 
مهندسی برق
کنترل 85 مالک اشتر
کارشناسی مهندسی برق
کنترل 81  فردوسی مشهد

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • A. Zarif Loloei ,  M.R. Jahed Motlagh, A.R. Vali "Growth Rate Control in Biotechnological Fed-batch Process Using  Dynamic Matrix Control" SICE-ICASE International Joint Conference 2006 Oct. 18-21, 2006 in Bexco, Busan, Korea.
 • A. Zarif Loloei, M. M. Aref, H. D. Taghirad. Wrench feasible workspace analysis of cable-driven parallel manipulators using LMI approach. International conference on Advanced Intelligent Mechatronics, 2009.
 • A. Zarif Loloei, H. D. Taghirad. Controllable workspace of general cable driven redundant parallel manipulator based on fundamental wrench. Canadian Committee for The Theory Of Machines And Mechanisms, Symposium on Mechanisms, Machines, and Mechatronics, Montreal, Canada, July 2011.
 • A. Zarif Loloei, H. D. Taghirad. Controllable workspace of cable driven redundant parallel manipulator with more than one degree of redundancy. 2nd International conference on Control, Instrumentation and Automation, ICCIA, 2011.
 • A. Zarif Loloei, H. D. Taghirad. Controllable workspace of cable driven redundant parallel manipulator by fundamental wrench analysis. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, vol. 36, no. 3, pages 297-314, 2012.
 • N. Kouchmeshky, A. Zarif Loloei, M.Fathy , “Detection of Sudden Deviations of a Vehicle Based on an Improved Fast Symmetry Line Algorithm” ICSPS2011


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • نیما کوچمشکی آزاده ظریف لولویی  محمود فتحی ,تشخیص و ردگیری بلادرنگ خودرو بر اساس الگوریتم بهبود یافته تشخیص سریع خط تقارن-  فصلنامه صنایع الکترونیک ایران
 • آزاده ظريف لولوئی، محمد رضا جاهد مطلق "بكارگيري کنترل  پيش‌بين در کنترل نرخ رشد زيست توده در يك فرايند كشت سلولي" ، يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران تهران- دانشگاه تربيت مدرس- 7 الي 9 آذرماه 1385.

 • ریاضی مهندسی
 • تحلیل مدارهای الکتریکی
 • ابزار دقیق
 • الکترونیک صنعتی
 • زبان تخصصی

 • Cable driven parallel manipulators
 • Parallel mechanisms
 • Design and control of manipulators
 • Optimization
 • Image processing
 • Nonlinear and robust control
 • Predictive control
 • Soft computing (fuzzy, GA,…)
 • C++, MATLAB, LABVIEW,…