واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر صالحرحمتی احمد  آباد

دکتر صالح رحمتی احمد آباد

مقطع

سال

دانشگاه

رشته

گرایش

کارشناسی

88-84

تربیت معلم تهران (خوارزمی)

تربیت بدنی

-

کارشناسی ارشد

90-88

مازندران-بابلسر

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

95-92

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تربیت بدنی

تغذیه و متابولیسم ورزشی

کتاب ها

تالیف

رویکردهای سلولی و مولکولی به فعالیت بدنی

1393

جهاد دانشگاهی

دکتر محمدعلی آذربایجانی، صالح رحمتی احمدآباد و همکاران

ترجمه

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

1394

انتشارات علوم حرکتی

دکتر مقصود پیری، صالح رحمتی احمدآباد و همکاران

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

نوع فعالیت

عنوان

تاریخ

محل انتشار / ارائه

اسامی همکاران

مقالات معتبر علمی پژوهشی و ISI

مقاله

ISI

ایمپکت 9/2

Effects of a fixed-intensity of endurance training and Pistacia-atlantica supplementation on ATP-binding cassette G4 expression

2013

 

Chinese Medicine

 

Abbass Ghanbari-Niaki, Saleh Rahmati-Ahmadabad

مقاله پژوهشی

Effects of Aerobic Training, with or without Zizyphus Jujuba Water Extraction, on Fundus Nesfatin-1, ATP, HDL-C, and LDL-C Concentrations in Female Rats

2013

Iranian Journal of Health and Physical Activity

Abbass Ghanbari Niaki, Fahimeh Hosseini, Fatemeh Rooadbari, Saleh Rahmati Ahmadabad, Mostafa Rooadbari

مقاله پژوهشی

Effect of aerobic exercise on tissue nesfatin-1/nucleobindin-2 mRNA, plasma nesfatin-1and high-density lipoprotein concentration in female rats.

2013

Iranian Journal of Health and Physical Activity

Abbass Ghanbari-Niaki, Saleh Rahmati-Ahmadabad, Zarbakht Ansari Pirsaraei

مقاله پژوهشی

Effect of 8 Weeks Treadmill Running with or without Pistachia Atlantica Liquid Extraction on Liver ABCG8 Gene Expression and Cholesterol Level in Female Rat

2013

Iranian Journal of Health and Physical

Activity

Saleh Rahmati Ahmadabad, Zarbakht Ansari Pirsaraei, Abbas Ghanbari Niaki, Hamid Deldar, Navabeh Zare Kookandeh, Fariba Shahandeh

مقاله پژوهشی

 

ABCG8 Gene Responses to 8 Weeks Treadmill Running With or Without Pistachia atlantica (Baneh) Extraction in Female Rats

 

 

 

 

 

2012

Int J Endocrinol Metab

Abbass Ghanbari-Niaki, Saleh Rahmati-Ahmadabad, Navabeh Zare- Kookandeh

مقاله پژوهشی

Nesfatin-1/Nucleobindin-2 and Visfatin Genes Responses To 8 Weeks of Treadmill Running withor without Pistachio Atlantica Liquid Extraction in Female Rat Tissue.

2012

Brazilian Journal of Biomotricity

 

Saleh Rahmati-Ahmadabad, Abbass Ghanbari-Niaki, Navabeh Zare-Kookandeh, Zarbakht Ansari-Pirsarae

مقاله پژوهشی

PYY (3-36) Gene Responses to Treadmill Running with or without Pistachio-Atlantica in Female Rats

2012

Iranian Journal of Health and Physical Activity

Abbass Ghanbari Niaki, Navabeh Zare Kookandeh, Saleh Rahmati Ahmadabad, Mohsen Yazdani

مقاله پژوهشی

Visfatin Gene Responses to 8 Weeks of Treadmill Running with or without Pistachio atlantica Liquid Extraction in Female Rat Tissues

2012

Food and Nutrition Science

Abbass Ghanbari-Niaki, Navabeh Zare Kookandeh, Saleh Rahmati Ahmadabad, Rozita Fathi

مقاله پژوهشی

ABCG1 Gene Responses to Treadmill Running with or without Pistachio-Atlantica in Female Rats

2012

Iranian Journal of Health and Physical Activity

Navabeh Zare Kookandeh, Hamid Deldar, Abbas Ghanbari Niaki, Zarbakht Ansari Pirsaraei, Saleh Rahmati Ahmadabad, Zahra Raoof

مقاله ISI

Effects of endurance training and herb supplementation on tissue nesfatin-1/nucleobindin-2 and ghrelin mRNA expression

April 2017

International Journal of Applied Exercise Physiology

Hossein Shirvani, Abbass Ghanbari-Niaki, Saleh Rahmati-Ahmadabad, Vahid sobhani

مقاله ISI

The Effects of High-Intensity Interval Training with Supplementation of Flaxseed Oil on BDNF mRNA Expression and Pain Feeling in Male Rats

Winter 2017

Ann. Appl. Sport Sci

Saleh Rahmati-Ahmadabad, Mohamadali Azarbayjani, Mohammad Nasehi

مقاله ISI

ایمپکت 3/3

The effects of high-intensity interval training on reverse cholesterol

transport elements: A way of cardiovascular protection against

atherosclerosis

August 2018

Life Sciences

Saleh Rahmati-Ahmadabad, Hossein Shirvani, Abbass Ghanbari-Niaki, Fatemeh Rostamkhani

مقاله پژوهشی

اثر ترکیبی تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر محافظت قلبی: به واسطه بیان ژن های UCP2، UCP3 و eNOS

 

اردیبهشت 1397

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حسین شیروانی، صالح رحمتی احمدآباد

مقاله پژوهشی

تأثير طولاني­مدت تمرين تناوبي شديد و مكمل­سازي روغن بذر كتان و بر بيان ژن­هاي درگير در انتقال معكوس كلسترول در موش­هاي صحرايي نر

 

پاییز 1396

فصلنامه گیاهان دارویی

صالح رحمتی احمدآباد، حسین شیروانی، وحید سبحانی

مقاله پژوهشی

تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل سازی روغن بذر کتان بر احساس درد القا شده در موش های صحرایی نر

پاییز 1396

فیزیولوژی ورزشی

صالح رحمتی احمدآباد، محمدعلی آذربایجانی، محمد ناصحی

مقاله پژوهشی، مروری

مروری بر تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهای Toll-like

آذر 97

مجله طب نظامی

حسین شیروانی، مهدی سلیمانی، هرمز سنایی نسب، صالح رحمتی احمدآباد


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

همایش

همایش

تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی با و بدون عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن ABCG4 کبد موش­های صحرایی ماده.

 

 

 

 

1391

اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

عباس قنبری نیاکی، صالح رحمتی احمدآباد، نوابه زارع کوکنده، سیده فهیمه حسینی

همایش

تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی با و بدون عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن ABCG5 کبد موش­های صحرایی ماده.

1391

اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

عباس قنبری نیاکی، نوابه زارع کوکنده، صالح رحمتی احمدآباد

 

گواهی های موفقیت در دوره های مربیگری رشته های فوتبال، بدنسازی فوتبال، شنا، دو و میدانی، اسکیت، هندبال، ورزش های همگانی، تنیس روی میز، اسکیت و ایروبیک.

گواهی های موفقیت در دوره داوری دو و میدانی

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: فلسفه تعلیم و تربیت

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: آموزش SPSS

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: کرسی آزاد اندیشی حجاب

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

گواهی شرکت در کرسی آزاد اندیشی: اثر فعالیت بدنی و گیاهان دارویی بر سلامت با رویکرد طب اسلامی

 

 

مدرس کارگاه آموزشی SPSS در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سخنرانی علمی با عنوان اثر گیاهان دارویی بر سلامت و فعالیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس