واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 21 تیر 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر شیماعلیزاده زنجانی

دکتر شیما علیزاده زنجانی

سوابق تحصیلی

محل

سال اخذ

گرایش

رشته

مقطع تحصیلی

دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات

 

الکترونیک

مهندسی برق

دکترا

دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات

88

الکترونیک

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات

85

الکترونیک

مهندسی پزشکی

کارشناسی

طراحی عملی MMIC   (کتاب مرجع مقاطع تحصیلات تکمیلی)

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

[1]Approach to OGY Control Fuzzification of 2-link Rigid Robot Arm with Fixed-Points Distances Considering (Using Method Similar to Bellman-Ford Algorithm) Published by: European Journal of scientific research (EJSR) vol.39 issue 4.

 [2]The smart OGY control of two-link rigid robot arm published by: IJSSST (International Journal of Simulation, Systems, Science and Technology), Vol.11, Number 2.

[3]A Gain Flattened LNA by using drain- Fully-Differential Active Inductive gainpeaking technique Published by: International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences (IJCAES)


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

[1]Intelligent Fuzzy chaotic control of a two-link Rigid Robot Arm Published by: IEEE computer society (Athena conference 2009.

 [2]OGY Control Fuzzification of Tow-Link Rigid Robot Arm Published by: IEEE Industrial electronic society (China conference 2009.


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

1-  شركت صور آفرينش برتر (توليد كننده پالس اكسيمتر , پالس كپنوگراف , كپنوگراف و دستگاه ليزر ١٠ وات)

(R&D) مدت فعاليت: از تيرماه ٨٦ تا مرداد ٨٧ . سمت: پژوهشگر بخش تحقيق و توسعه

شرح تجربه: اصلاح برنامه دستگاه هاي توليد شده، رفع موانع اخذ استانداردهاي دستگاه، مشاركت در طراحي مدل جديد و ارتقا دستگاه .

2- شركت بهساز گستر (وارد كننده دستگاههاي ليزر پزشكي كمتوان و پرتوان و توليد كننده دستگاههاي ليزر پزشكي كمتوان)

R&D مدت فعاليت: از اسفند ٨٧ تا آذر ٩٣ . سمت: مهندس بخش فني ، توليد و

Analog & Digital Circuit Design

Sigma Delta Analog to Digital Converter Circuit & System Design

Internet of Things(IOT)

Robotic & copters

Neural Network/ Genetic Algorithm/Fuzzy/Chaotic

Classic Control/ Chaotic Control(OGY)/ Neural Network Control

مدرك بيسيك و پيشرفته نانوتكنولوژي  

گواهينامه دوره حفاظت در برابر اشعه در شركت آشنا پرتوسايان

در واحد علوم و تحقيقات ISI گواهينامه شركت در كارگاه مقاله نويسي

در جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس Comsol گواهينامه شركت در كارگاه نرم افزار

در واحد علوم و تحقيقات Ardouino و Rasberrypi شركت در كارگاه

گواهينامه شركت در دوره "اخلاق حرفهاي"

گواهينامه شركت در دوره "شيوههاي مختلف نياز سنجي جهت انجام امور پژوهشي"

گواهينامه شركت در دوره "آشنايي با مشكلات دانشجويان و شيوه هاي برخورد با آن"

گواهينامه شركت در دوره "ارزشيابي پيشرفت تحصيلي"

گواهينامه شركت در دوره "كاربرد فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت"

گواهينامه شركت در كليه دورههاي بورسيه

مدرك زبان EPT با نمره ٧٩ ،