کامپیوتر

نام: دکتر حوریه سادات
نام خانوادگی: حسین ساجدی
ایمیل: sajedi@pardisiau.ac.ir
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماریسوابق تحصیلی:
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی کامپیوتر
معماری 
علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
مهندسی کامپیوتر
معماری
88 علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سخت افزار  83  آزاد تهران جنوب

مقالات چاپ شده در نشریهISI:
  • چاپ یک مقاله ISI در مجله Elsevier VLSI Integration

سوابق تدریس:
  • ازسال 89 در دانشگاه پردیس آغاز نموده ام