واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 21 تیر 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر حوریه ساداتحسین ساجدی

دکتر حوریه سادات حسین ساجدی

  • گروهکامپیوتر
  • ایمیل: sajedi@pardisiau.ac.ir
  • رشته تحصيلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی کامپیوتر
معماری 
علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
مهندسی کامپیوتر
معماری
88 علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سخت افزار  83  آزاد تهران جنوب

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

  • چاپ یک مقاله ISI در مجله Elsevier VLSI Integration

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

  • ازسال 89 در دانشگاه پردیس آغاز نموده ام