کامپیوتر

نام: دکتر سولماز
نام خانوادگی: قیصری
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوترسوابق تحصیلی:
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی کامپیوتر
نرم افزار 91 علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
مهندسی فن آوری اطلاعات 
شبکه های کامپیوتری  87 آزاد واحد قزوین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
نرم افزار  84 شیراز

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:
 • S. Gheisari, A.T. Haghighat,P.Rahmani, NRP: Neighbour-Based Mobicast Protocol and SNRP: Spatial Neighbour-Based Mobicast Protocol for Wireless Sensor Networks, 3d International Confe5ence on Sensing Technology, pp.119-124, Nov 2008
 • S.Gheisari, A.T. Haghighat, S. Saadat, SA-Mobicast: A Simulated Annealing-Based Mobicast Routing Protocol for Wireless Sensor Networks, ISWP, pp. 529-534, 2008
 • S. Gheisari, A.M. Rahmani, GLAS: DAG Scheduling in Computational Grids using Learning Automata, Journal of Super Computing, (accepted). 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:
 • سولماز قیصری، ابوالفضل طرقی حقیقت، چندپخشی متحرک تطبیقی-ساختاری در شبکه های بیسیم حسگر AS-Mobicast، شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، صفحات 37-43، 1387
 • سولماز قیصری، ابوالفضل طرقی حقیقت، ساختاري براي حل مسيريابي چندپخشی در شبکه های بیسیم حسگر، نوزدهمين کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، 1390

سوابق تدریس:
 •  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس (تهران) از 1388

نوع همكاري: عضو هيئت علمي و بورسيه

مقطع: كارداني و كارشناسي

رشته: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

دروس: سيستم عامل، شبكه هاي كامپيوتري، مهندسي اينترنت، پايگاه داده، زبان تخصصي

 •  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین از 1386

نوع همكاري: مدعو

مقطع: كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد

رشته: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي فناوري اطلاعات گرايش هاي شبكه هاي كامپيوتري و تجارت الكترونيك

دروس: سيستم عامل، شبكه هاي كامپيوتري، مهندسي اينترنت، امنيت شبكه هاي كامپيوتري، مهندسي فناوري اطلاعات(1)، سيستم هاي چندرسانه اي

 •   دانشگاه غیرانتفاعی علامه رفیعی قزوين از 1387 تا 1388

نوع همكاري: مدعو

مقطع: كارشناسي

رشته: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

دروس: مهندسی اینترننت، شبکه های کامپیوتری، سیستم های چندرسانه ای، طراحي الگوريتم

سوابق شغلی:
 • سازمان دیتاي مخابرات استان فارس، سرپرست تيم مكانيزاسيون اداري
 • افتتاح واحد کاتالیستی پالايشگاه نفت لاوان، سرپرست بخش فناوري اطلاعات
 • مركز تحقيقات مخابرات تهران، عضو تيم هاي تحقيقاتي اينترنت ملي و موتورهاي جستجو به سرپرستي دكتر سياوش خورسندي