واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

برگزاری حضوری جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 30 آبان 1400
  • برگزاری حضوری جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی

برگزاری حضوری جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی

با توجه به بخشنامه ۵۳۹۳۵/ ۳۰ مورخ ۲۶/ ۰۸/ ۱۴۰۰ در خصوص الزام برگزاری جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی از تاریخ 1400/09/01 به صورت حضوری، کلیه اساتید (راهنما، داور و مشاور) و دانشجو ملزم به ارائه کارت واکسن و حضور در جلسه دفاع در دانشگاه هستند؛ در غیر اين صورت جلسه دفاع برگزار نخواهد شد.

در ضمن دانشجو میتواند حداکثر ۵ نفر را به عنوان اعضاي همراه به جلسه دعوت نمايد. برای حضور همراهان در دانشگاه نیز ارائه کارت واکسیناسیون الزامی می باشد.