واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

نماهنگ به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

معاونت علمی دانشگاه آزاد پردیس با همکاری بسیج دانشجویی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تقدیم می کند.