واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

اخبار

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 23 مرداد 1400
  • اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

🔸اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

🔹سازمان مرکزی و تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی جهت مقابله با شیوع کرونا از 25 تا 30 مردادماه تعطیل است

🔹براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سازمان مرکزی و تمامی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه 25 مرداد تا پایان ساعت کاری روز شنبه 30 مردادماه تعطیل است.

🔹روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز پنجم کرونا در کشور، سازمان مرکزی و تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه 25 مرداد تا پایان ساعت کاری روز شنبه 30 مردادماه تعطیل است.

🔹فعالیت تمام بیمارستان ها و کادر درمان دانشگاه آزاد اسلامی به قوت خود باقی است.

🔹کارکنان شیفتی کمافی السابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

🔻دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران پیشرو در علم و فناوری