واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

اخبار

روزهای حضور مدیران گروه ها از تاریخ 1400/04/26 لغایت 1400/04/29
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 23 تیر 1400
  • روزهای حضور مدیران گروه ها از تاریخ 1400/04/26 لغایت 1400/04/29

روزهای حضور مدیران گروه ها از 1400/04/26 لغایت 1400/04/29 به صورت زیر می­باشد:

۱- آقای دکتر کیا مدیر محترم گروه برق  شنبه و دوشنبه

۲- خانم دکتر حسین پور مدیر محترم گروه شهرسازی یک شنبه و دوشنبه

۳- آقای دکتر عبدالله زاده مدیر محترم گروه مکانیک و صنایع یک شنبه و سه شنبه

۴- آقای دکتر صناعی مدیر محترم گروه معماری یک شنبه و سه شنبه

۵- آقای دکتر فتح اللهی مدیر محترم گروه تربیت بدنی و حسابداری یک شنبه و سه شنبه

۶- آقای دکتر میلکی مدیر محترم گروه حقوق دوشنبه و سه شنبه

۷- آقای دکتر فدائیان مدیر محترم گروه کامپیوتر یک شنبه و سه شنبه

۸- آقای دکتر فضلعلی مدیر محترم دروس عمومی یک شنبه و دو شنبه

9- آقای خسرونژاد مدیر محترم دروس علوم پایه