واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

اخبار

تيم "فجر"كرسي آزاد انديشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس موفق شد از بين ٦٤٢ تيم شركت كننده در در محور سياسي، به كسب رتبه سوم در كشور نائل شود.
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 10 خرداد 1400
  • تيم "فجر"كرسي آزاد انديشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس موفق شد از بين ٦٤٢ تيم شركت كننده در در محور سياسي، به كسب رتبه سوم در كشور نائل شود.

 تيم "فجر"كرسي آزاد انديشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس موفق شد از بين ٦٤٢ تيم شركت كننده در در محور سياسي، به كسب رتبه سوم در كشور نائل شود.
دانشجويان واحد در مرحله استاني با غلبه بر واحد تهران شمال موفق به حضور در مرحله كشوري شدند و در اين مرحله نيز با شكست تيم هاي استان هاي اردبيل، همدان، خراسان رضوي و فارس به جمع ٤ تيم نهايي راه يافتند. در مرحله نيمه نهايي در مقابل تيم واحد تهران مركز مغلوب شدند. اما خوشبختانه در مصاف با استان كهگيلويه و بوير احمد پيروز شدند و در حضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر طهرانچي براي واحد پرديس افتخار آفريني كردند.

در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی كه از باب میدان دادن به دانشجویان محترم برای ارائه مباحث خود به عنوان تيم هاي موافق و منتقد موضوعات مطروحه در محورهاي مختلف اعم از سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی  اقتصادی،هنر و معماري و سلامت  است و هدف اصلي برگزاري اين دوره وزين ایجاد تحرک فکری ،تربیت بهتر دانشجویان ،استفاده از ظرفیت هاي بالقوه جوانان،ترويج گفتمان سازي و ... در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور مي باشد.