واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 مرداد 1400

اخبار

نکات مهم مخصوص انتخاب واحد
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 20 بهمن 1399
  • نکات مهم مخصوص انتخاب واحد

دانشجویان گرامی
۱. حتما درسها را براساس چارت رشته خود انتخاب نمایید
۲. مسئولیت رعایت پیشنیاز و همنیاز دروی مطابق با چارت بر عهده خود دانشجو می باشد
۳. برای انتخاب دروس خود از دکمه 《 انتخاب کلاس درس از دروس دانشجو》  استفاده کنید.
۴. اگر درس در لیست نبود از 《 انتخاب کلاس درس از دانشکده دانشجو》استفاده کنید. برای جستجوی درس در این بخش نام درس را بین %  به صورت %نام درس%  قرار دهید. اگر در نام درس حروف "ی" یا "ک" باشد، برای تایپ حرف "ی" از دکمه shift+x استفاده کنید. توجه نمایید که برای سهولت جستجو با تایپ بخشی از نام درس میتوانید درس را پیدا کنید.
۵. دانشجویان نگران مشکلات موجود در سامانه نباشید سایت متعاقبا باز میشود.