واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

زمان و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 22 دی 1399
  • زمان و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی

زمان برگزاری آزمون جامع

مکان برگزاری

آزمون جامع

عناوین آزمون کتبی

نام استاد

منابع آزمون

ساعت برگزاری

 

امتحان کتبی 99/11/05

ساختمان شیخ بهایی

طبقه 3 سالن دفاع

اتاق 307

 

مباحث منتخب در معماری

دکتر حدیثه کامران کسمایی

- روش تحقیق در معماری )شاهین حیدری (

-  فرآیند پژوهش در معماری )محمدرضا مفیدی وحدیثه کامران کسمایی(

- روش های تحقیق در معماری )لیندا گروت و دیوید وانگ(

 

13/00

 

 

امتحان کتبی 199/11/05

ساختمان شیخ بهایی

طبقه 3 سالن دفاع

اتاق 307

اقلیم و معماری

دکتر سیدمجید مفیدی شمیرانی

جزوات کلاسی که همه برگرفته از منبع اصلی،کتاب Design with Climate نوشتهOlgyay  سال ۱۹۵۷ هستند

 

15/00

 

 

امتحان کتبی 99/11/04

ساختمان شیخ بهایی

طبقه 3 سالن دفاع

اتاق 307

شیوه ها و مکاتب آموزش معماری

دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس

پاورپوینت های کلاسی شامل فایل های زیر:

- هوالمصو ر

- تاریخچه آموز ش

- شیوه، مکاتب

- یادگیری

- سنت و بدعت

 

10/00

 

امتحان شفاهی 1399/11/08ساعت 15/30-14/30به صورت آنلاین برگزار می گردد