واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

نخستین نشست مشترک دانشگاه ازاد اسلامي واحد پردیس و موسسه پرتو ایده های نقره ای
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 15 دی 1399
  • نخستین نشست مشترک دانشگاه ازاد اسلامي واحد پردیس و موسسه پرتو ایده های نقره ای

در راستای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در در دانشگاه و همچنین بستر سازی براي شناخت عمیق، گسترش هدفمند و تشکیل انواع تعاونی های دانشجویی با هم اندیشی و همكاري های آموزشی- پژوهشی، نخستين نشست بين مؤسسه پرتوایده های نقره ای  به نمايندگي از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و دانشگاه ازاد اسلامي واحد پردیس  در تاريخ 14/10/99 برگزار گرديد.

موارد مطرح شده در اين نشست عبارت بود از: همکاری های مشترک در راستای توسعه آموزش، ترویج و تحقیقات بخش تعاون و کلیه زمینه های پژوهش و فناوری، اشتغال، آموزشی و فرهنگی در استان تهران، ایجاد کرسی تعاون و کارآفرینی در دانشگاه، تاسیس و راهبری باشگاه تعاون و کارآفرینی، برگزاری تورهای آموزشی_ترویجی تعاون و کارآفرینی، برگزاری سلسله نشست های مشترک بین تعاونگران پیشران و استارت آپ ها، شناسایی و معرفی زمینه ها و فرصت های اشتغال، کارآفرینی و تجاری سازی در بخش تعاون، نیازسنجی و تعریف دوره های آموزشی و طرح های افکارسنجی، نظرسنجی، همکاری مشترک در برگزاری میزگردهای آموزشی، علمی و همایش های کاربردی و انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز با مأموریت های سازمانی .

مؤسسه آموزشی وپژوهشی پرتو ایده های نقره ای، درسال 1395تاسیس گردید و موفق به اخذ مجوز اجرای آموزش های کوتاه مدت کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی درحیطه کار و اشتغال از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گردید همچنین این موسسه دارای گواهی تایید صلاحیت اداره کل آموزش منابع انسانی شهرداری تهران می باشدو درلیست مؤسسات ممیزی شده شهرداری تهران قرار دارد.

این مؤسسه جهت توانمندسازی و دانش افزایی حرفه ای و تخصصی منابع انسانی شاغل درسازمانها ونهادهای دولتی، عمومی ، بخش خصوصی و تعاونی ها با شیوه های نوین وجذاب ،اقدام  به اجرای تورهای آموزشی-ترویجی و برگزاری رویدادهای نو با رویکرد شناسایی ومعرفی استارتاپ ها و تعاونیهای موفق وتدوین مونوگرافی تعاونگران درقالب قراردادهای رسمی و مجزا با اداره آموزش وترویج وتوسعة اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام می نماید.

نمايندگان موسسه در اين نشست سركار خانم دكتر فريدوني و جناب آقاي دكتر جورابلو، و نمايندگان دانشگاه سركار خانم دكتر قيصري، سركار خانم دكتر رحماني، و جناب آقاي مهندس عمراني بودند.