واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

مراسم توديع معاون توسعه و مديريت منابع و معاون علمي و معارفه معاون علمي جديد واحد پرديس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 17 دی 1399
  • مراسم توديع معاون توسعه و مديريت منابع و معاون علمي و معارفه معاون علمي جديد واحد پرديس

مراسم توديع معاون توسعه و مديريت منابع جناب آقاي مهندس خسرونژاد و معاون علمي سركار خانم دكتر ظريف و معارفه معاون علمي جديد سركار خانم دكتر قيصري 15 دي ماه در واحد پرديس برگزار شد. در اين جلسه اعضاي هيئت رئيسه، مديران گروه و جمعي از كارمندان دانشگاه حضور داشتند.

در ابتدا تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط دكتر فضلعلي حافظ قرآن تلاوت شد سپس دكتر عباسپور رئيس محترم واحد از خدمات معاونين قبلي تشكر و معاون علمي جديد واحد را معرفي نمود. در ادامه مهندس خسرونژاد پيرامون عملكرد 17 خود در دانشگاه آزاد اسلامي توضيحاتي ارائه نمود؛ دكتر قيصري ضمن تشكر از خدمات معاونين قبلي به طور مختصر برنامه¬هاي خود در حوزه معاونت علمي را بيان كرد .مراسم با تقدير از معاونين قبلي و اهدا حكم سرپرست معاونت علمي خاتمه يافت.