واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 خرداد 1400

اخبار

اطلاعیه آموزشی (رعایت پیش نیاز و هم نیاز)
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 15 دی 1399
  • اطلاعیه آموزشی (رعایت پیش نیاز و هم نیاز)

با توجه به پیش فرض رعایت  پیش نیاز و هم نیاز در اخذ دروس توسط خود دانشجو، خواهشمند است برگه انتخاب واحد خویش را مورد بررسی قرارداده و با چارت گروه تطبیق دهید.