واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

وبینار اصول پروپوزال نویسی برای تمام رشته ها توسط باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار شد.
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 02 دی 1399
  • وبینار اصول پروپوزال نویسی برای تمام رشته ها توسط باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار شد.

باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس وبیناری با عنوان اصول پروپوزال نویسی برای تمام رشته ها را در روز ۵ شنبه مورخ ۲۷/۹/۹۹ ساعت ۱۱ برگزار نمود. در این وبینار که با شرکت بیش از ۹۰ نفر از دانشجویان و اساتید در مقاطع و رشته های مختلف انجام شد دکتر محمدعلی آذربایجانی (استادتمام فیزیولوژی ورزش و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس) به مدت ۲ ساعت در مورد اصول و نحوه پروپوزال نویسی صحبت کردند و به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ دادند.