واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 اسفند 1399

اخبار دانشگاه

با حکمی از سوی دکتر عباسپور، سرپرست معاونت علمی و سرپرست حوزه پژوهش و فناوری منصوب شد
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 01 آبان 1399
  • با حکمی از سوی دکتر عباسپور، سرپرست معاونت علمی و سرپرست حوزه پژوهش و فناوری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، با صدور حکمی از سوی رئیس واحد پردیس، دکتر آزاده ظریف لولویی بعنوان سرپرست معاونت علمی و دکتر سولماز قیصری بعنوان سرپرست حوزه پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی منصوب شدند.
گفتنی است در این جلسه از دکتر روزبه زمانیان، سرپرست قبلی معاونت علمی با اهدا لوح تقدیر شد.