واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 خرداد 1400

اخبار

مراسم آغاز به كار کمیته های تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 02 مهر 1399
  • مراسم آغاز به كار کمیته های تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

مراسم آغاز به كار کمیته های تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 99/06/29 و با حضور دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد. مهندس سیدمحمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری با بیان اینکه جمعي از اساتید توانمند دانشگاه آزاد اسلامی در کمیته های تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه گردهم آمده‌اند، گفت: در گذشته کمیته‌های تخصصي با افراد محدود در دانشگاه‌ها وجود داشت كه در خصوص طرح هاي فناورنه نظر می‌داند؛ اما باید در نظر داشت که یک کمیته نمی‌تواند در همه حوزه‌ها نظر تخصصی بدهد. از همین رو ۲۲کمیته‌ تخصصی در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است كه ارزيابي و تصمیم گيري درخصوص موضوعات مربوط به فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی، به اين کمیته های تخصصی واگذار خواهد شد. 
شايان ذكر است كه از دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس جناب آقای دکتر کمالان و جناب آقای دکتر فاطمی در گروه تخصصی مهندسي عمران، جناب  آقای دکتر خدایاری در گروه تخصصی  مهندسي مکانیک، و جناب آقای دکتر چراغپوردر گروه تخصصی نفت و گاز حضور دارند.