واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

اخبار

تاریخ جدید امتحانات لغو شده 15 و 16 شهریور
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 17 شهریور 1399
  • تاریخ جدید امتحانات لغو شده 15 و 16 شهریور

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امتحانهای لغو شده در تاریخ 15 شهریور به تاریخ 21 شهریور همان ساعت  موکول میگردد.

دروس ذیل نیز که امتحان آن روز یک شنبه ۱۶ شهریور ساعت ۸ صبح بوده به روز شنبه ۲۲ شهریور همان ساعت انتقال یافته است.

1. اصول فقه 1 مشخصه 565 شنبه ساعت 8
2.ادله مشخصه های 508,572 شنبه ساعت 11
3.متون حقوقی 3  مشخصه 539 ساعت 8