واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 04 آبان 1399

اخبار

برنامه دروس عملی نیمسال تابستان برق و کامپیوتر و برنامه دروس عملی تابستان
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 04 مرداد 1399
  • برنامه دروس عملی نیمسال تابستان برق و کامپیوتر و برنامه دروس عملی تابستان

برنامه دروس عملی کامپیوتر

برنامه دروس عملی برق

همچنین کلیه  دروس عملی ترم تابستان از جمله  تربیت بدنی و ورزش بصورت مجازی برگزار می گردد.