واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 14 فروردین 1399

اخبار

لینکهای ارتباطی دانشگاه به منظور انجام امور روزمره و کاری
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 13 اسفند 1398
  • لینکهای ارتباطی دانشگاه به منظور انجام امور روزمره و کاری

دانشجویان گرامی نظر به شیوع ویروس کرونا و نیاز هر چه بیشتر به عدم خروج از منزل به منظور امور کاری لینکهای ارتباطی ذیل جهت انجام امور اداری دانشجویان در نظر گرفته می شود. خواهشمند است درخواستهای خود را به صورت ذیل ارسال نمایید. خواهشمند است اخبار رسمی را از سایت واحد پیگیری نمایید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

موضوع کاری مربوطه: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ایمیل: ertebat@pardisiau.ac.ir                                  ارسال پیامک: 30006898