واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 07 اسفند 1399

اخبار

برپایی موکب و ایستگاه صلواتی به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

باسمه تعالی

برپایی موکب و ایستگاه صلواتی به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

موکب عزاداری و نمایشگاه هنرهای تجسمی از واقعه عاشورا در محوطه دانشگاه برگزار و با پخش مداحی ، چای و خرما از دانشگاهیان پذیرایی شد .