واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

انتصاب جناب آقای دکتر روزبه زمانیان به عنوان معاونت علمی (آموزشی - پژوهشی) واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 18 تیر 1398
  • انتصاب جناب آقای دکتر روزبه زمانیان به عنوان معاونت علمی (آموزشی - پژوهشی) واحد پردیس

نظر به حسن سابقه و تخصص و به استناد مجوز رئیس محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، جناب آقای دکتر روزبه زمانیان به مدت یکسال دیگر به عنوان معاونت علمی (آموزشی - پژوهشی ) واحد پردیس از طرف ریاست واحد جناب آقای دکتر عباسپور منصوب شدند.