واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 30 شهریور 1399

اطلاعیه ها

تقویم آموزشی تابستان 98 - 97

زمان شروع و پایان انتخاب واحد و کلاس­ها در ترم تابستان سال تحصیلی 98-97 به شرح زیر است:

  زمان انتخاب واحد : از ساعت 8 صبح هشتم تیر ماه الی ساعت 24  سیزدهم تیر ماه .

  تاریخ شروع کلاس ها 15 تیر ماه 98.

  تاریخ پایان کلاس ها 24 مرداد ماه 98.

شروع امتحانات از روز شنبه26/05/98الی روز پنجشنبه 31/05/98 و در هر روز چهار نوبت امتحان درساعت های

8:00،10:30،13:30،16:00 برگزار می­گردد.