واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 24 مرداد 1399

اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نیمسال دوم 98-97
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 18 خرداد 1398
  • دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نیمسال دوم 98-97

  • به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در سامانه قرار گرفت. قابل توجه است دانشجویان به منظور دریافت کارت ورود به جلسه آزمون میبایست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در سامانه قرار گرفت. قابل توجه است دانشجویان به منظور دریافت کارت ورود به جلسه آزمون میبایست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

توجه به نکات ذیل در زمان برگزاری امتحانات الزامی است

انجام نظر سنجی اساتید به منظور دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.

پس از شروع آزمون ها در ساعت مقرر درب ساختمانها بسته خواهد شد و از ورود افراد با تاخیر جلوگیری به عمل خواهد آمد. لذا قبل از شروع آزمون دانشجو میبایست در دانشگاه حضور یابد.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

دانشجویان حق استفاده از تلفن همراه، ماشین حساب هوشمند، ساعت های هوشمند در سر جلسه را نخواهند داشت و در صورت مشاهده مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

ورود به سامانه دریافت کارت ورود به جلسه