واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

بیانیه دکتر حسین عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در پی تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت آمریکا
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 15 اردیبهشت 1398
  • بیانیه دکتر حسین عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در پی تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت آمریکا

  • دکتر حسین عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در پی تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت آمریکا بیان داشتند

دکتر حسین عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در پی تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت آمریکا بیان داشتند :
پاسداران با تاسی از خط سرخ عاشورا جانانه در مسیر دفاع از ارزشها ، کیان و شرف انقلاب اسلامی همواره گام برداشته و در این مسیر جان گرانمایه خود را فدا کردند.اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی و به تبع آن تروریست قلمداد نمودن سرداران رشید سپاه و سخنان بی اساس سران آمریکا که خود مصداق بارز و روشن تروریست در جهانند و دستان جنایتکارشان به خون هزاران کودک ، زن و مرد بیگناه آلوده است را نسبت به فرزندان برومند اسلام محکوم می نماییم.

روابط عمومی واحد پردیس