واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اطلاعیه ها

تخفیفات دانشجویی
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 03 اردیبهشت 1398
  • تخفیفات دانشجویی

جهت دریافت تخفیفات دانشجویی با در دست داشتن مدارک از تاریخ 98/02/01 الی 98/02/30 به امور مالی مراجعه نمایید.