واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 22 مهر 1398

اخبار

تخفیفات دانشجویی
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 03 اردیبهشت 1398
  • تخفیفات دانشجویی

جهت دریافت تخفیفات دانشجویی با در دست داشتن مدارک از تاریخ 98/02/01 الی 98/02/30 به امور مالی مراجعه نمایید.