واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

دیدار صمیمانه امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس با رئیس و اعضای هیئت رییسه واحد پردیس بمناسبت آغاز سال جدید.
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 27 فروردین 1398
  • دیدار صمیمانه امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس با رئیس و اعضای هیئت رییسه واحد پردیس بمناسبت آغاز سال جدید.

  • دیدار صمیمانه امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس با رئیس و اعضای هیئت رییسه واحد پردیس بمناسبت آغاز سال جدید در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار گردید.

دیدار صمیمانه امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس با رئیس و اعضای هیئت رییسه واحد پردیس بمناسبت آغاز سال جدید در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار گردید.