واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اطلاعیه ها

کمک به سیل زدگان

بدین وسیله به اطلاع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس می رساند معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی برای کمک به استان های سیل زده می باشد.

محل جمع آوری کمک های غیر نقدی:

1-  ساختمان شیخ بهایی طبقه همکف دفتر بسیج دانشجویی

2- ساختمان خوارزمی طبقه پنجم دفتر فرهنگ اسلامی

3- کمک نقدی واریز به شماره حساب 0107190719008 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی کد 1017.