واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 31 مرداد 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 13 اسفند 1397
  • انتخاب دانشجوی نمونه

دانشجویان علاقه مند به شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه در صورت داشتن شرایط طبق فرم پیوست به آقای اسفندیار مراجعه نمایند