واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 16 اسفند 1399

اخبار

تجدید بیعت هیئت رئیسه و کارکنان واحد پردیس با آرمانهای  بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 16 بهمن 1397
  • تجدید بیعت هیئت رئیسه و کارکنان واحد پردیس با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)

تجدید بیعت هیئت رئیسه و کارکنان واحد پردیس با آرمانهای  بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)در چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی.
(روابط عمومی واحد پردیس)