دات نت نیوک
جمعه 02 فروردین 1398

اخبار

برنامه امتحان جامع نیمسال اول 98-97

برنامه امتحان جامع نیمسال اول 98-97

زمان برگزاری امتحان شفاهی 97/10/10 ساعت 9 صبح میباشد.

مهندس آریانا امتیاز به خبر :