واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 26 خرداد 1398

اخبار

برنامه امتحان جامع نیمسال اول 98-97
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 01 مهر 1397
  • برنامه امتحان جامع نیمسال اول 98-97

زمان برگزاری امتحان شفاهی 97/10/10 ساعت 9 صبح میباشد.