واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 اسفند 1399

اخبار

افتتاح دفتر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 07 آذر 1397
  • افتتاح دفتر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

  • دفتر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.
دفتر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.در این مراسم که علاوه بر دکتر هاشمی رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر عباسپور رئیس واحد پردیس و و نیز دکتر اشرافی مسئول بسیج اساتید واحد و نیز اعضای هیئت رئیسه واحد حضور داشتند ریاست واحد اظهار امیدواری کرد با توجه با محیط جدید شاهد فعالیتهای بیش از بیش این نهاد انقلابی در واحد باشیم. گفتنی است در پایان مراسم افتتاح دفتر بسیج اساتید دکتر هاشمی ضمن بازدید از دفتر بسیج دانشجویی از نزدیک با برخی فعالیتها و مشکلات آنها آشنا شد