واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 26 خرداد 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 18 مهر 1397
  • قابل توجه کلیه کارکنان گرامی

به استناد آیین نامه های اداری و حسب مصوبه صورت جلسه هیات رئیسه مورخ 97/7/15 بدینوسیله به اطلاع می رساند : از تاریخ 97/07/16 ساعت نماز و نهار کارکنان از ساعت 11:45 الی 12:30 ظهر تعیین می گردد. بدیهی است کلیه کارکنان باید از بستن درب قبل از ساعت 11:45 اجتناب و راس ساعت 12:30 پاسخگوی ارباب رجوع باشند.

معاونت اداری و مالی واحد پردیس