20

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد صرفا از تاريخ 97/06/17 لغايت 97/06/21 مي توانند نسبت به تمديد و يا اخذ پايان نامه اقدام نمايند.
تعداد مشاهده خبر: (351)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8723