05

اخذ مجوز سنوات تحصیلی برای نیمسال جدید(1-98-97)

دانشجویان ذیل به منظور ثبت نام در ترم جدید میبایست نسبت به اخذ مجوز سنوات تحصیلی از تاریخ 97/06/10 لغایت 97/06/13 اقدام نمایند. بدیهی است از ثبت نام دانشجویانی که با شرایط ذیل فاقد مجوز باشند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مقطع کاردانی پیوسته: دانشجویان ورودی 94 و ماقبل

مقطع کارشناسی ناپیوسته: دانشجویان ورودی نیمسال اول 94 و ماقبل

مقطع کارشناسی پیوسته: دانشجویان ورودی نیمسال اول 92 و ماقبل

مقطع کارشناسی ارشد: دانشجویان ورودی نیمسال اول 94 و ماقبل


تعداد مشاهده خبر: (847)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8719