واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 27 تیر 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 12 دی 1396
  • فرم های جدید مربوط به تصویب عنوان پایان نامه، پروپوزال و فرم های دفاع از پایان نامه

به اطلاع می رساند، فرم های جدید  مربوط به تصویب عنوان پایان نامه،  فرم پیشنهاد پروپوزال،  فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه و فرم های مربوط به اخذ نمره  در سایت واحد موجود می باشد و دانشجویان کارشناسی ارشد موظفند از این تاریخ فرم های جدید را از سایت واحد پردیس دانلود و تکمیل نمایند. بدیهی است از این تاریخ  هیچ فرمی با فرمت های قبلی پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی و صورتجلسات قبل از این تاریخ بوده باشد.

دانلود فرم ها