واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 27 تیر 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 05 دی 1396
  • اطلاعیه کارت امتحان نیمسال اول 97-96

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت امتحان نیمسال اول 97-96 در سامانه آموزش قرار گرفت لذا دانشجویان موظف به رعایت موارد ذیل می باشند:

1- نظر به اینکه ارائه کارت امتحان به صورت پرینت شده الزامی می باشد لذا از ورود دانشجویان فاقد کارت امتحان پرینت شده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

2- کلیه دانشجویان لازم است قبل از دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

3- با توجه به تغییر برخی از تاریخ های امتحان لازم می باشد که پس از اخذ کارت، تاریخ امتحان را بررسی نموده و طبق تاریخ درج شده در کارت امتحان  در سر جلسه آزمون حضور یابند لذا تاریخ درج شده در هنگام اخذ واحد ملاک نبوده و در این زمینه هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد.

4- به همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی در سر جلسه آزمون ممنون بوده و تخلف محسوب می گردد و در صورت مشاهده مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.