واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

اخبار دانشگاه

برگزاری مراسم تریبون آزاد
باسمه تعالی
برگزاری مراسم تریبون آزاد 
مراسم تریبون آزاد با موضوع مشکلات صنفی دانشجویان با حضور سرپرست ، معاونان و مدیران حوزه های مختلف برگزار شد .
در این مراسم که همکاری تشکل اسلامی دانشجویان و حوزه فرهنگی دانشگاه  برگزار شد ، دانشجویان مشکلات خود را در حضور مسئولان و مدیران واحد اعلام کردند .
در ادامه و با دستور ریاست واحد مقرر گردید در اولین جلسه هیات رئیسه واحد کلیه موارد صنفی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آنها مرتفع گردد .